Gottfried Von Einem

RuoloTipologia eventoTitolo 
CompositoreOperaLa morte di Danton (Dantos Tod) 1969-70 Scheda edizione
LibrettistaOperaLa morte di Danton (Dantos Tod) 1969-70 Scheda edizione