Hippolyte-Louis Florent Bis

RuoloTipologia eventoTitolo 
LibrettistaOperaGuglielmo Tell (Guillaume Tell) 1888-89 Scheda edizione
LibrettistaOperaGuglielmo Tell (Guillaume Tell) 1906-07 Scheda edizione
LibrettistaOperaGuglielmo Tell (Guillaume Tell) 1911 Scheda edizione
LibrettistaOperaGuglielmo Tell (Guillaume Tell) 1924-25 Scheda edizione
LibrettistaOperaGuglielmo Tell (Guillaume Tell) 1929-30 Scheda edizione
LibrettistaOperaGuglielmo Tell (Guillaume Tell) 1939-40 Scheda edizione
LibrettistaOperaGuglielmo Tell (Guillaume Tell) 1940-41 Scheda edizione
LibrettistaOperaGuglielmo Tell (Guillaume Tell) 1942 - Stagione di opere rossiniane Scheda edizione
LibrettistaOperaGuglielmo Tell (Guillaume Tell) 1945-46 Scheda edizione
LibrettistaOperaGuglielmo Tell (Guillaume Tell) 1949-50 Scheda edizione
LibrettistaOperaGuglielmo Tell (Guillaume Tell) 1953 Terme di Caracalla Scheda edizione
LibrettistaOperaGuglielmo Tell (Guillaume Tell) 1956-57 Scheda edizione
LibrettistaOperaGuglielmo Tell (Guillaume Tell) 1957 Terme di Caracalla Scheda edizione
LibrettistaOperaGuglielmo Tell (Guillaume Tell) 1961 Terme di Caracalla Scheda edizione
LibrettistaOperaGuglielmo Tell (Guillaume Tell) 1969 Terme di Caracalla Scheda edizione