Kathleen Cassello

RuoloTipologia eventoTitolo 
InterpreteConcertConcerto 6 gennaio 1993 Scheda edizione
InterpreteOperaLa sonnambula 1995-96 Scheda edizione
InterpreteOperaLa Traviata 1992-93 Scheda edizione
InterpreteOperaLucia di Lammermoor 1991-92 Scheda edizione
InterpreteOperaLucia di Lammermoor 1993-94 Scheda edizione