Wolfgang Amadeus Mozart

RuoloTipologia eventoTitolo 
CompositoreOperaDon Giovanni 1886 Scheda edizione
CompositoreOperaDon Giovanni 1953-54 Scheda edizione
CompositoreOperaDon Giovanni 1990-91 Scheda edizione
CompositoreOperaDon Giovanni 2006 Scheda edizione
CompositoreOperaIl ratto dal serraglio 1940-41 Scheda edizione
CompositoreOperaIl ratto dal serraglio 1948-49 Scheda edizione
CompositoreOperaIl ratto dal serraglio 1956-57 Scheda edizione
CompositoreOperaIl ratto dal serraglio 1962-63 Scheda edizione
CompositoreOperaIl ratto dal serraglio 1965-66 Scheda edizione
CompositoreOperaIl ratto dal serraglio 1972-73 Scheda edizione
CompositoreOperaIl ratto dal serraglio 2010-11 Scheda edizione
CompositoreOperaLe nozze di Figaro 1945-46 Scheda edizione
CompositoreOperaLe Nozze di Figaro 1963-64 Scheda edizione
CompositoreOperaLe Nozze di Figaro 1964-65 Scheda edizione
CompositoreOperaLe nozze di Figaro 1988-89 Scheda edizione